ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ: Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!!!