ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΌΛΟΥΣ: Τρίτη 17 Οκτωβρίου Φωταγώγηση Παναθηναϊκού Σταδίου …