Αποστολή Υγείας Ιούνιος 2018

Επιστημονικό Συνέδριο: IBUS – Multimodality Breast Imaging Course for doctors
Ιούνιος 12, 2018
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ-ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Ιούνιος 15, 2018

δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για τον καρκίνο του μαστού

ΑΜΑΛΙΑΔΑ: 15/6/2018
188 γυναίκες
188 κλινικές εξετάσεις
176 υπερηχογραφήματα μαστού
3 ευρήματα προς κυτταρολογικό έλεγχο
6 εθελοντές ιατροί

ΓΑΣΤΟΥΝΗ: 16/6/2018
190 γυναίκες
190 κλινικές εξετάσεις
179 υπερηχογραφήματα μαστού
3 ευρήματα προς κυτταρολογικό έλεγχο
6 εθελοντές ιατροί