Για την Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. η προσφορά είναι τρόπος ζωής… Το έργο μας όμως δεν θα ήταν τ…